Bekijk hier al onze deals!
Trustpilot
Maak een afspraak

  Betaling

  Bestelling

  Bezorging

  Veiligheid

  Experience Center

  Retourneren en Garantie

  Acties

  Over Azalp

  Montage

  Onderdeel

  Laagste prijsgarantie

  Onderhoud en materiaal

  Klachtafhandeling

Veiligheid

Privacy & Cookies

Azalp.nl BV, gevestigd aan Oosterhoutseweg 77, 4816 KC Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.azalp.nl
Oosterhoutseweg 77
4816 KC Breda
+31 76 8080124

De Privacy Manager van Azalp.nl BV is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Azalp.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· IP-adres

· Locatiegegevens

· Gegevens over uw activiteiten op onze website

· Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

· Internetbrowser en apparaat type

· Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Azalp.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van uw betaling

· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

· Om goederen en diensten bij u af te leveren

Azalp.nl BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Azalp.nl BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Azalp.nl BV neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Azalp.nl BV) tussen zit. Azalp.nl BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen indien u wenst te betalen met creditcard:

· Creditcardacceptatie en -verwerking van VISA en MasterCard 3D Secure transacties

Worldline NV
Haachtsesteenweg 1442
1130 Brussel
België

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Azalp.nl BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

· Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.

· Camerabeelden gemaakt in ons Experience Center bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.

· Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

· Om fiscale redenen moeten we onze administratie met daarin uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. (We adviseren u om zelf ook de factuur van uw aankopen goed te bewaren i.v.m. bijvoorbeeld de garantie op uw aankoop.

· Als u uw product door ons laat repareren of vervangen, bewaren we uw melding- en contactgegevens 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Delen van persoonsgegevens met derden

Azalp.nl BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Azalp.nl BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Azalp.nl BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Azalp.nl BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Azalp.nl BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Azalp.nl BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Azalp.nl BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Daarnaast gebruiken we cookies van derden om uw interesses te onthouden. Zo laten wij en derde partijen u advertenties zien die zijn gebaseerd op uw voorkeuren. Hierdoor krijgt u alleen advertenties te zien voor producten waar u écht in geïnteresseerd bent.

We gebruiken ook analytische cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

November 2022