Retourneren en Garantie

Retourvoorwaarden

U kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat u van de aankoop af wenst te zien, u ontvang dan nadere instructies. Na aanmelding heeft u vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Indien mogelijk ontvangen we graag de producten compleet, in de originele verpakking en ongemonteerd. Bij eventuele schade zoals zichtbare gebruikerssporen of een ongefrankeerde zending, kunnen wij kosten in rekening brengen.

Retouradres opvragen

We willen u vriendelijk verzoeken om eerst contact op te nemen met onze klantenservice alvorens u besluit een artikel retour te zenden. Dit omdat onze afdeling logistiek zich op een ander adres bevindt dan ons kantooradres. Retourneringen gericht aan ons kantooradres worden mogelijk vertraagd in behandeling genomen. Daarnaast hebben we een dergelijk breed assortiment dat we, door middel van het juiste adres naar u te communiceren, uw geretourneerde product sneller in behandeling kunnen nemen ter controle.

Transportschade

Hoewel voorkomen van transportschade een hoge prioriteit voor ons heeft, is het helaas niet altijd te voorkomen. In het geval een product bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bekwame tijd te melden. Hieronder kunt u stap voor stap nalezen hoe u dit aan ons kunt melden.

 • U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier.
 • U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
 • Ordernummer
 • Omschrijving artikel welke defect is aangekomen
 • Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade

o Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden.
o Wij kunnen u vragen foto's van de beschadiging te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen.
o Afhankelijk van de beschadiging zullen wij gepaste actie ondernemen. Dit kan betekenen een vervangende zending of een vergoeding / verrekening.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Wettelijke garantie

Op alle artikelen die u bij ons koopt hebt u garantie. Voor bepaalde producten is sprake van aanvullende fabrieksgarantie, dit staat bij de betreffende producten aangegeven. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Mocht een product bij aankomst beschadigd zijn en/of niet functioneren, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk maar binnen de wettelijk bekwame tijd, te melden. Ga hiervoor naar 'Transportschade' en volg de aangegeven stappen om ons de kans te geven het op te lossen.

 • U dient uw melding te maken middels ons RMA-formulier.
 • U dient hier alle verplichte velden in te vullen.
 • Ordernummer
 • Omschrijving artikel welke defect is aangekomen
 • Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade

o Na ontvangst van uw melding kunt u binnen 14 kalenderdagen een inhoudelijke reactie van ons verwachten.
o Wij kunnen u vragen foto's van het product te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) voor rekening van Azalp. Bij een ongegronde klacht kan geen aanspraak gemaakt worden op gratis reparatie of vervanging en komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de consument. Azalp verstrekt in dat geval een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten van herstel. Hierna kan worden aangegeven of er akkoord gegaan wordt met reparatie tegen het aangegeven bedrag of dat afgezien wordt van verdere afhandeling. In het laatste geval wordt het artikel geretourneerd. De verzendkosten voor de retourzending komen hierbij voor rekening van de consument. Azalp brengt in het geval van een ongegronde klacht een bedrag van 35 euro aan onderzoeks- en administratiekosten in rekening.

Indien een klacht gegrond is, heeft de consument recht op kosteloos herstel, vervangende nieuwe onderdelen of een nieuw product. Wanneer herstel goedkoper is, is het redelijk en toegestaan dat Azalp de keuze van omruil afwijst en voor reparatie gaat.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 • bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 • bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
 • bij normale slijtage;
 • bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.
U hebt alleen recht op garantie via Azalp wanneer u het product bij ons hebt aangeschaft.

Herroepingsrecht

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor overeenkomsten waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons azalp.nl BV, Oosterhoutseweg 77, 4816 KC Breda, Telefoon: 076 808 0124, Email: klantenservice@azalp.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping en terugbetaling

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons of aan een nader overeen te komen retouradres terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wat de geraamde maximum kosten bedragen is afhankelijk van het product dat u wenst te retourneren. Een overzicht van een inschatting van de maximale verzendkosten kunt u hier bekijken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

Let wel; voor ondernemer klanten gelden (andere) aanvullende voorwaarden. Dit kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden.

Klacht over Azalp

Heeft u een klacht over Azalp? Via deze pagina vindt u meer informatie.

Retourkosten

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wat de geraamde maximum kosten bedragen is afhankelijk van het product dat u wenst te retourneren. Een overzicht van een inschatting van de maximale verzendkosten kunt uhierbekijken.

Retourformulier

Klik hier om naar het digitale retourformulier te gaan.